De relatie tussen lichaamsbeweging en oefening en geestelijke gezondheid

Geestesziekten zijn van groot belang voor de volksgezondheid. Er wordt beweerd dat krachtige lichamelijke activiteit positieve effecten heeft op de geestelijke gezondheid bij zowel klinische als niet-klinische populaties. Geestelijke gezondheidsproblemen zijn de belangrijkste voorspeller van de jaren die wereldwijd met een handicap geleefd worden. Bovendien, zonder geïntensiveerde preventie en beheer, wordt de last naar schatting in grotere mate verhoogd. De gevolgen van geestelijke gezondheidsproblemen zijn verwoestend voor de persoon en de samenleving als geheel en worden verergerd door lichamelijke gezondheidscomorbiditeiten waarmee de meeste mensen met geestelijke gezondheidsproblemen worden geconfronteerd. Fysieke gezondheidscomorbiditeiten zijn een belangrijke oorzaak van de verminderde levensverwachting van 15-20 jaar bij deze bevolking. De relatie tussen geestelijke gezondheid en lichamelijke activiteit wordt ondersteund door een groeiend aantal artikelen. Er is nu hard bewijs dat fysiotherapie de mentale en fysieke gezondheid in deze kwetsbare populatie verbetert.

Helaas worden deze inspanningen in een langzaam tempo geïntegreerd in de klinische praktijk. Lichaamsbeweging wordt niet altijd als een zinvolle strategie beschouwd. De voordelen van lichaamsbeweging zijn tweeledig: mensen met geestelijke gezondheidsproblemen lopen ook een verhoogd risico op een reeks lichamelijke gezondheidsproblemen, waaronder hart- en vaatziekten, endocriene aandoeningen en obesitas. Lichaamsbeweging is van invloed op de cognitie en de cardiorespiratoire fitheid en vermindert de uitval als gevolg van een breed scala aan geestelijke gezondheidsproblemen. De relatie tussen lichaamsbeweging en geestelijke gezondheid is uitgebreid onderzocht.

Lees ook: Kwaliteiten van goede taxichauffeurs die je moet kennen

De gezondheidsvoordelen van regelmatige lichaamsbeweging zijn:

  • Verbeterde cardiovasculaire fitheid
  • Verbeterde slaap
  • Beter uithoudingsvermogen
  • Een positieve invloed op metabool syndroom en diabetes
  • Spanningsontlasting
  • Verbeterde stemming
  • Meer energie en minder vermoeidheid.
  • Beweging vermindert angst, depressie, negatieve gemoedstoestand en sociale isolatie en verbetert het gevoel van eigenwaarde, de cognitieve functies en de kwaliteit van leven.

De rol van fysiotherapie in de geestelijke gezondheidszorg

Fysiotherapeuten die werkzaam waren in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie hebben in 2011 een aanvraag ingediend voor erkenning als subgroep binnen de “World Confederation of Physical Therapy”. Het hoofddoel van deze subgroep is om de verschillende fysiotherapeutische interventies in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie samen te brengen om de rol van fysiotherapie op dit gebied te verduidelijken. Mocht je een regelmatige sporter zijn met ambitieuze dromen richting de sportieve kant, neem dan contact op met een sports coach bij Mental Sports Academy om er zeker van te zijn dat je gezond en gelukkig blijft terwijl je je droombaan uitvoert.