3 Voordelen van hernieuwbare energie

Hier volgt een overzicht van enkele voordelen van het kiezen voor een leverancier van hernieuwbare energie.

Voor meer vragen over groene energie kun je bij klantenservice liander terecht.

De voordelen voor het milieu

Misschien wel het belangrijkste voordeel van hernieuwbare energie is dat het een einde maakt aan de productie van broeikasgassen, met name de CO2 die de opwarming van de aarde veroorzaakt.

De tabloids maken al de overgang van de term ‘klimaatverandering’ naar de term ‘klimaatcrisis’, maar de impact van het verbranden van fossiele brandstoffen sinds de industriële revolutie is catastrofaal geweest voor onze planeet.

Van de bosbranden die Australië teisteren tot de ongekende snelheid waarmee de poolkappen smelten, we worden bijna dagelijks geconfronteerd met de gevaarlijke gevolgen van het verbranden van fossiele brandstoffen.

Nu het Verenigd Koninkrijk streeft naar koolstofneutraliteit in 2050, worden de maatregelen om de koolstofuitstoot te verminderen al uitgevoerd – en ze zullen alleen maar belangrijker worden naarmate het decennium vordert.

Minder afhankelijkheid van geïmporteerde energie = sterkere economie

Nu de daling van de olie- en gasproductie in de Noordzee het Verenigd Koninkrijk steeds afhankelijker maakt van de invoer van niet-hernieuwbare energie, versterkt de overgang naar nationaal geproduceerde hernieuwbare energie onze economie en stabiliseert het onze energiemarkt.

Sinds 1998 is het VK van netto-exporteur netto-importeur van energie geworden: voor ons gas, aardolie en ruwe olie zijn we afhankelijk van landen als Noorwegen en Rusland.

Deze afhankelijkheid maakt ons kwetsbaar voor schommelingen in de mondiale vraag, wat betekent dat we uiteindelijk meer moeten betalen voor ingevoerde energie (die ook zijn eigen koolstofvoetafdruk heeft) en dat we overgeleverd zijn aan de economische genade van de landen waaruit we importeren.

Meer banen

De industrie van hernieuwbare energie is arbeidsintensief, in tegenstelling tot de gemechaniseerde industrie van fossiele brandstoffen – daarom schept zij fundamenteel meer banen.

Gemechaniseerde fossiele-brandstoftechnologieën kunnen winst maken door de arbeidskosten te drukken, maar de hernieuwbare-energiesector investeert in zijn arbeidskrachten en in het scheppen van banen, omdat de arbeidskrachten door mensen worden aangestuurd.

Hoe arbeidsintensiever een industrie, hoe meer banen zij schept.

Lees ook: 3 Tips voor wanneer je een taxi in Nederland neemt